Menų agentūra ArtscapeMenų agentūra Artscape 

Sėkmingai baigtas Lietuvos teatrų rinkodaros tyrimas

Gruodžio 6 d. ir 8 d. Vilniuje ir  Kaune pristatyti Lietuvos teatrų rinkodaros tyrimo rezultatai. Tai pirmasis išsamus kultūros srities rinkodaros tyrimas Lietuvoje,
apėmęs kiekybinę bei kokybinę teatrų rinkodaros būklės analizę bei pateikiantis rinkodaros efektyvumo didinimo rekomendacijas.

Tyrimas buvo vykdomas nuo 2016 m. balandžio iki 2017 m. lapkričio mėnesio ir apėmė 3 etapus: 1) 34 teatrų rinkodaros būklės analizę; 2) rinkodaros požiūriu pažangių teatrų kokybinį tyrimą bei praktinių rinkodaros tobulinimo rekomendacijų rengimą; 3) praktines intervencijas konkrečiuose teatruose, kurių metu
buvo siekiama kokybiškai gerinti rinkodaros būklę.

Išsami Tyrimo ataskaita paskelbta ir viešai prieinama Lietuvos kultūros lauko tyrimų duomenų bazėje: http://www.kulturostyrimai.lt/metai/2017-metai/lietuvos-teatru-rinkodara-bukle-ir-rekomendacijos/.

Tyrimą galite atsissiųsti ir paspaudę šią nuorodą

Tyrimą rengė VŠĮ Menų agentūra Artscape, asociacija Kūrybinės jungtys ir rinkodaros ekspertų grupė, vadovaujama Ritos Naujokaitytės ir Mariaus Kalantos.

Projektas iš dalies finansuotas Lietuvos Kultūros tarybos lėšomis.